Người Mỹ giúp con trở thành công dân có trách nhiệm.

“Trí thông minh thôi là chưa đủ. Trí thông minh cộng với tính cách mới là mục tiêu của giáo dục thực sự.”

Martin Luther King Jr

Tập cuối cùng trong bộ sách “Helping Your Child” –Người Mỹ giúp con trở thành công dân có trách nhiệm sẽ mang đến thông tin về các giá trị và kỹ năng góp phần đnh hình tính cách và trở thành những công dân tốt, đồng thời gợi ý những việc cha mẹ có thể làm để giúp con phát triển những tính cách quan trọng, đó có thể là: lòng trắc ẩn, trung thực và công bằng, ý thức kỷ luật tự giác, biết đánh giá khách quan, tôn trọng người khác, dũng cảm bảo vệ niềm tin của mình, có tinh thần trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân.

Bên cạnh đó, sách gợi ý các hoạt động mà bạn và trẻ ở độ tuổi đi học có thể thực hiện để những giá trị đó phát huy tác dụng trong cuộc sống thường ngày. 

NguoiMygiupcon-cover1-07
1
Bạn cần hỗ trợ?